Veel mensen hebben inmiddels een uitnodiging gekregen voor een Corona-vaccinatie. Thuiswonenden vanaf 65 jaar moeten hiervoor naar één van de GGD-priklocaties. De inwoners van Velp moeten hiervoor naar een locatie buiten Velp, bijvoorbeeld naar Arnhem, Ede of Doetinchem. In principe moet iedereen met een tussenpose van enkele weken tweemaal naar deze locaties reizen. De afstand van huis naar de priklocatie kan een belemmering zijn, zeker voor mensen die niet beschikken over een eigen auto. Vaak moet er dan een beroep worden gedaan op familie of vrienden die elders wonen.

De Protestantse Gemeente in Velp wil graag de helpende hand toesteken naar alle inwoners van Velp die niet zelf naar de priklocatie kunnen reizen en die geen beroep willen of kunnen doen op hun directe naasten. Leden van de Protestantse gemeente zijn bereid om deze mensen naar de priklocatie v.v. te begeleiden. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Als u toch een onkostenvergoeding aan de chauffeur wilt geven, dan zal de kerk dit besteden aan een goed doel.

Als u van dit aanbod gebruik wilt maken, neem dan contact op met de Protestantse gemeente. Een coördinator van de gemeente zorgt ervoor dat u een chauffeur krijgt toegewezen die u met de auto van deur tot deur begeleidt. De coördinator is bereikbaar via priktaxi@pknvelp.nl of 06-83025734.