Het thema ‘Van U is de toekomst’ staat het hele seizoen centraal. Verschillende activiteiten zullen dit  seizoen georganiseerd worden rond dit thema.

Scriba René de Reuver ; “Ons voortbestaan, als individu, als kerk, als samenleving, als aarde hangt niet van onszelf af. Natuurlijk zetten we ons ervoor in. Maar in het besef dat het ons gegeven moet worden: de kracht en de creativiteit om ons in te zetten, de moed om te veranderen wat we kunnen, de wijsheid om te accepteren wat we nu niet kunnen veranderen én het vertrouwen dat eens alles goed zal komen.

”De snelle en ingrijpende ontwikkelingen in onze samenleving, waarin de kerk kampt met krimp en tegelijk velen zoeken naar zin en verbondenheid, troost en houvast, nopen tot bezinning en focus. We doen dit vol hoop en in vertrouwen. De toekomst van de kerk – en van onze wereld – is immers niet aan ons maar aan God: Van U is de toekomst.