De Protestantse Gemeente Velp is een veelkleurige gemeente die graag een herberg wil zijn voor mensen om (even) thuis te komen. Naast de predikant en de pastoraal werker zijn er heel veel vrijwilligers die hun bijdrage leveren!
Om de organisatie zo goed mogelijk te stroomlijnen is er behoefte aan professionele ondersteuning. Wij zoeken een:

                                                                      secretarieel en administratief medewerker
 
In een notendop kun je zeggen dat de taak bestaat uit het ontzorgen van de predikant, pastoraal werker, voorzitter en scriba van de kerkenraad en het stroomlijnen van de organisatie. Wij denken aan een dienstverband van 12 tot 18 uur per week. klik hier voor  de profielschets en hier voor de toelichting op deze profielschets
Wij zoeken iemand die zich verbonden voelt met onze gemeente en die het leuk lijkt om in een team met veel vrijwilligers te werken. Honorering volgens de arbeidsvoorwaardenregeling van de PKN.
Lijkt het je wat, maar wil je eerst meer informatie?  Neem dan contact op met de scriba, Dick van der Kolk (0655194890)
Sollicitatiebrief graag inclusief motivatie en cv voor 5 juni a.s. opsturen naar:
scriba@pknvelp.nl
Op onze website kun je meer informatie vinden over de kerkelijke gemeente: www.pknvelp.nl