Lieve lezers,

Zoals al gemeld in de vorige Lef! dit keer een wat ‘uitgekleed’ nummer, uit nood geboren! Daardoor hebben we helaas ook verschillende mensen moeten melden dat hun kopij niet geplaatst kon worden.
We zitten, zoals al vaker benoemd, dringend verlegen om nieuwe redactieleden, medewerkers.  Voor alle duidelijkheid hebben we de taken wat opgesplitst. Het is dus zeker niet zo, dat, mocht u mee willen werken aan de totstandkoming van Lef!,  u verplicht elke maand  aan de beurt moet zijn. Helaas is dat op dit moment wel zo. Dat breekt de redactie, zeker in vakantieperiode’s, op. Met meer meewerkenden worden de taken lichter en makkelijker op te brengen en kunnen we ons mooie magazine blijven brengen zoals we gewend zijn. Op de achterpagina van deze Lef! kunt u lezen welke mogelijkheden er allemaal zijn. Van harte aanbevolen!!
In dit nummer uw speciale aandacht èn, indien mogelijk uw bijdrage, gevraagd voor  Wandelen met een Missie (pag. 8). Hier spreekt  positieve daadkracht uit.
Die positieve daadkracht is ook terug te vinden in de Groene Theologie waarover Trees van Montfoort komt spreken (pag. 9).
Verder laat de column van Leo Feijen ons opademen, hoe mooi is dat!

Veel aandacht gevraagd en veel leesplezier gewenst!
U vindt de digitale editie hier
Namens de redactie.

Joke van der Kolk