ZET 3 JULI  IN UW AGENDA!!

Op 3 juli zullen we het seizoen afsluiten met een bijzondere kerkdienst. Voor de kinderen en tieners zal er een apart programma zijn.
Na de dienst is er een gemeentebijeenkomst waarbij we uw inbreng hard nodig hebben!! Hoe kunnen we MET ELKAAR zorgen dat het werk in gemeente door kan gaan.
Dan zal er een lunch voor u klaarstaan en wordt er een veiling georganiseerd voor de sponsorloop van Maarten van Dorp. Komt allen om van deze veiling een succes te maken!! Ook kunt U spullen of diensten inbrengen die we dan veilen. Mooi dingen die waard zijn om te veilen, bijv een schilderij of wilt u een diner verzorgen voor mensen bij u thuis en biedt u dit diner aan om te worden geveild?
Er is heel veel mogelijk!!
Wat biedt u/jij aan?

Hier treft u een lijst van de reeds ingebrachte items en hier nog een lijst: extranieuwsbriefveiling  .