Diana

Diaconaal Netwerk Armoedebestrijding (DIANA)
in de gemeenten Rheden en Rozendaal

DIANA is een oecumenisch platform waar diaconieën en parochiële caritasinstellingen van de samenwerkende kerken elkaar ontmoeten en bijstaan.

Omdat we steeds vaker te maken krijgen met armoedeproblemen is in 2003 het initiatief genomen om binnen de gemeenten Rheden en Rozendaal een diaconaal netwerk te vormen.
Het is goed om als kerken samenwerking en overleg te zoeken als het gaat om het signaleren en bestrijden van armoede.
Door de krachten te bundelen en één aanspreekpunt te creëren denken we meer te kunnen bereiken, ook in overleg met de instanties die te maken hebben met armoede.

 

De doelen van DIANA

  • Het uitwisselen van kennis en ervaring met betrekking tot armoede, tussen de aangesloten diaconieën en caritasinstellingen.
  • Het kritisch volgen en bespreken van het gemeentelijk minimabeleid.
  • Het bevorderen van de deskundigheid van de Diaconieën en Parochiële Caritasinstellingen (PCI’s) op dit punt.
  • Een aanspreekpunt namens de kerken te zijn voor de verschillende instanties binnen de burgerlijke gemeenten Rheden en Rozendaal die worden geconfronteerd met armoede.
  • Onderlinge kennisuitwisseling op alle overige diaconale terreinen.
  • Samen optrekken en de krachten bundelen voor speciale acties.

 

Armoede

Nederland behoort tot de rijkste landen ter wereld. Toch zijn er in ons rijke Nederland nog 2,5 miljoen mensen die nog steeds op of rond de armoedegrens leven en dat aantal zal toenemen. Er zijn veel mensen – ouderen en eenoudergezinnen met opgroeiende kinderen – die al jarenlang van een minimuminkomen moeten rondkomen. Door langdurig onder het sociale minimum te leven dreigen deze mensen te vereenzamen en door de maatschappij buitengesloten te worden.

De bestaande voorzieningen waar zij een beroep op kunnen doen schieten tekort en functioneren voor hen niet goed. In sommige gevallen is er zo’n opeenstapeling van tegenslag en ellende dat alleen noodhulp nog enige soelaas kan bieden.

Daaraan kunnen wij het volgende doen

DIANA onderhoudt contact met onder andere de Cliëntenraad van de gemeente Rheden, STRAK (voorheen Stichting Mensen in de Bijstand) en de Voedselbank Arnhem en Omstreken. Ook zijn er nauwe contacten met beide burgerlijke gemeenten, de Sociale Dienst en RADAR Uitvoering-Oost.
We organiseren elk jaar de Actie Kersttas waarbij we minima rond de feestdagen wat extra’s aanbieden.

DIANA is een initiatief van de samenwerkende kerken in de gemeenten Rheden en Rozendaal. Hieraan nemen deel:

Diaconie Protestantse Gemeente Dieren
Diaconie Protestantse Gemeente Ellecom/De Steeg
Diaconie Protestantse Gemeente Rheden
Diaconie Protestantse Gemeente Rozendaal
Diaconie Hervormde Gemeente Spankeren, Laag-Soeren en Dieren N.O.
Diaconie Protestantse Gemeente Velp 
Diaconie Evangelische gemeente Dieren 
Diaconie Volle Evangelische gemeente De Hoeksteen, Velp  
Parochiële Caritas Instelling Sint Eusebiusparochie, locaties Dieren/De Steeg/Rheden, en Velp:PCI Sint Eusebiusparochie
Vineyard Gemeente Dieren

Heeft u vragen neemt u dan gerust contact op met het secretariaat van DIANA secretariaat.diana@gmail.com

 

Links

Voedselbank Arnhem e.o.
Gemeente Rheden
Gemeente Rozendaal
Stichting SchuldHulpMaatje Rheden-Rozendaal
Stichting STRAK,  kledingbank & meer