Gebruiksplan bezoeken kerkdienst

1. AANMELDING
Via de reserveringspagina op de website kan men reserveren voor de kerkdiensten. Er kunnen 60 gemeenteleden komen excl. voorganger, ambtsdrager, multimedia, zangers, koster en coördinator.
Men krijgt bericht als men een plaats heeft. Duidelijk aangeven of er huisgenoten van elkaar komen. In principe: wie het eerst komt……, anders de week daaropvolgend.
Komen mensen naar de kerk zonder aanmelding dan zijn ze welkom mits er nog plaats is en ze niet ziek zijn (triage) en wij de naam en contactgegevens op de lijst kunnen noteren.

2.VERANTWOORDELIJKHEID
Ieder blijft zelf verantwoordelijk voor zijn of haar aanwezigheid. Als men verkouden/ziek is of men heeft zieke huisgenoten: niet komen!
Uiteraard is aan elke samenkomst van verschillende mensen een infectierisico verbonden. Realiseer je dit!
De kerk is verantwoordelijk voor:
-deugdelijke schoonmaak/ontsmetting van de ruimte/stoelen/sanitair
-goede ventilatie. Ventilatoren uit en zo veel mogelijk de deuren van de
zij-ingangen open tijdens de samenkomsten.
-stoelen zo ver uit elkaar dat de 1.5 m ruim kan worden gehanteerd
-duidelijke looproute (hoofdingang erin; zijingang eruit)
-triage (gezondheidscheck) door begroetingsdienst of coördinator
Rondeel ingang alleen voor de medewerkenden.

3. GEMEENTEZANG:
Dit is beperkt weer mogelijk. Neuriën (en zacht meezingen) is prima. Niet galmen of uit volle borst meezingen.
De 5 zangers staan op ruime afstand van elkaar en ver van de overige aanwezigen in de kerk.

4. COLLECTE:
Tijdens de dienst wordt er aandacht aan besteed door de aankondiging. Geven via Givt heeft verre weg de voorkeur. Bij de uitgang staan collecteschalen met hierbij duidelijk de collectedoelen vermeld.

5. AUTODIENST
Er is geen autodienst.

6. BEGROETINGSDIENST
De begroetingsdienst pakt de taken weer op. Bij de begroeting duidelijk de triage vraag stellen (gezondheidscheck) en de mensen op de lijst van deelnemers noteren.

7. KOFFIEDRINKEN
Na de dienst is er geen koffiedrinken in de kerk. Bij goed weer zal er buiten koffie geschonken worden in kartonnen bekertjes. Let op de onderlinge 1,5 meter afstand.

8. TOILETBEZOEK
Bij voorkeur voor of na de dienst thuis; in de kerk zo minimaal mogelijk. Dit kan makkelijk verstoring van de looplijnen  geven.
Als kerkgangers “ moeten”, dan omlopen en even via Rondeel naar toilet en dan buitenom weer terug.

9. KERKBEZOEK:
Kom tijdig, vanaf 9.30 uur. Men wordt door de coördinator begroetingsdienst/koster naar een plaats gewezen. Dus geen vrije stoelkeuze! Eerst de plaatsen gebruiken in de zijbeuk en dan pas in het middenschip. Na de dienst rustig de kerk verlaten. Degene die het eerst is gekomen gaat als eerste naar buiten. Ook dan moet er voldoende afstand worden gehouden!

10. ONTSMETTING
Bij de ingang staat een tafel met ontsmettingsmiddel.