Kerkblad

Lef!

De  uitgave van het kerkblad van januari kunt u hier inzien.

In Lef! leest u verschillende inspirerende artikelen. Daarnaast informeert Lef! u over de kerkdiensten en activiteiten in de gemeente. Het verschijnt 11x per jaar digitaal en op papier in kleur. Abonnees ontvangen het blad per post thuis.

Voor inleveren kopij leest u hier een overzicht van de data

Voorgaande uitgaven

Lef! december 2022
Lef! november 2022
Lef! oktober 2022
Lef! september 2022
Lef! juli/augustus 2022
Lef! juni 2022
Lef! mei 2022
Lef! april 2022
Lef!maart2022
Lef!februari 2022

 

Abonnement

Alle leden van de Protestantse Gemeente Velp krijgen het kerkblad thuisgestuurd, u hoeft zich hiervoor niet aan te melden.
Een vrijwillige bijdrage voor de kosten kan overgemaakt worden op banknummer
NL23 RABO 0373 7343 36 t.n.v. Protestantse Gemeente Velp.

Niet-leden kunnen ook een abonnement nemen. Dat kost € 25,00 Heeft u interesse? Maak dan uw bijdrage over op bovengenoemd bankrekeningnummer. Meld u dan wel even aan als abonnee, bij voorkeur via het mailadres kerkblad@pgvelp.nl

Kopij

Kopij kunt u per email of schriftelijk inleveren, Postadres: Kerkstraat 32 6883HT Velp; het liefst per email: kerkblad@pknvelp.nl.
Richtlijnen voor het aanleveren van kopij
• Lever uw kopij aan als een Word-document dat u meestuurt als bijlage bij uw e-mail.
• Gebruik in uw kopij één lettertype, steeds in dezelfde corpsgrootte.
• Wees zuinig met hoofdletters en vette tekst.
• Wilt u afbeeldingen meesturen? Doe dat dan als bijlage in jpg-formaat.
  De redactie kan alleen afbeeldingen plaatsen die vrij van rechten zijn.
  Bent u daar niet zeker van (de meeste afbeeldingen van internet zijn niet rechtenvrij) vraag dan de redactie een rechtenvrij beeld toe te    voegen.
• De redactie behoudt zich het recht voor kopij in te korten of niet te plaatsen.

 

Inleverdata kopij:

 

Editie Inleveren kopij postbezorging
Februari-23 16-1-2023 voor weekend : 4-2-2023
Maart-23 13-2-2023 voor weekend: 4-3-2023
April-23 13-3-2023 voor weekend: 1-4-2023
Mei-23 17-4-2023 voor weekend: 6-5-2023
Juni-23 15-5-2023 voor weekend: 4-6-2023
Juli/Augustus-23 12-6-2023 voor weekend: 1-7-2023
September-23 14-8-2023 voor weekend: 2-9-2023
Oktober-23 11-9-2023 voor weekend: 30-9-2023
November-23 16-10-2023 voor weekend: 4-11-2023
December-23 13-11-2023 voor weekend: 2-12-2023
Januari-24 11-12-2023 voor weekend: 7-1-2024
Let op: de vetgedrukte wijken af van de reguliere data