Kerkblad

Lef!

De  uitgave van het kerkblad van oktober  kunt u hier inzien.

In Lef! leest u verschillende inspirerende artikelen. Daarnaast informeert Lef! u over de kerkdiensten en activiteiten in de gemeente. Het verschijnt 11x per jaar digitaal en op papier in kleur. Abonnees ontvangen het blad per post thuis.

Voor inlever kopij leest u hier een overzicht van de data

Voorgaande uitgaven
Lef! september 2022
Lef! juli/augustus 2022
Lef! juni 2022
Lef! mei 2022
Lef! april 2022
Lef!maart2022
Lef!februari 2022
Lef!januari 2022
Lef!december 2021
Lef!november

Abonnement

Alle leden van de Protestantse Gemeente Velp krijgen het kerkblad thuisgestuurd, u hoeft zich hiervoor niet aan te melden.
Een vrijwillige bijdrage voor de kosten kan overgemaakt worden op banknummer
NL23 RABO 0373 7343 36 t.n.v. Protestantse Gemeente Velp.

Niet-leden kunnen ook een abonnement nemen. Dat kost € 25,00 Heeft u interesse? Maak dan uw bijdrage over op bovengenoemd bankrekeningnummer. Meld u dan wel even aan als abonnee, bij voorkeur via het mailadres kerkblad@pknvelp.nl

Kopij

Kopij kunt u per email of schriftelijk inleveren, Postadres: Kerkstraat 32 6883HT Velp; het liefst per email: kerkblad@pknvelp.nl.
Richtlijnen voor het aanleveren van kopij
• Lever uw kopij aan als een Word-document dat u meestuurt als bijlage bij uw e-mail.
• Gebruik in uw kopij één lettertype, steeds in dezelfde corpsgrootte.
• Wees zuinig met hoofdletters en vette tekst.
• Wilt u afbeeldingen meesturen? Doe dat dan als bijlage in jpg-formaat.
  De redactie kan alleen afbeeldingen plaatsen die vrij van rechten zijn.
  Bent u daar niet zeker van (de meeste afbeeldingen van internet zijn niet rechtenvrij) vraag dan de redactie een rechtenvrij beeld toe te    voegen.
• De redactie behoudt zich het recht voor kopij in te korten of niet te plaatsen.

 

Inleverdata kopij:

 

Editie Inleveren kopij postbezorging  
       
januari-21 9-12-2020 voor weekend : 9-1-2021
februari-21 11-1-2021 voor weekend: 30-1-2021
maart-21 8-2-2021 voor weekend: 27-2-2021
april-21 8-3-2021 voor weekend: 27-3-2021
mei-21 5-4-2021 voor weekend: 24-4-2021
juni-21 17-5-2021 voor weekend: 5-6-2021
juli/augustus-21 14-6-2021 voor weekend: 3-7-2021
september-21 16-8-2021 voor weekend: 4-9-2021
oktober-21 13-9-2021 voor weekend: 2-10-2021
november-21 18-10-2021 voor weekend: 6-11-2021
december-21 15-11-2021 voor weekend: 4-12-2021
januari-22 13-12-2021 voor weekend: 8-1-2022
februari-22 17-1-2022 voor weekend: 5-2-2022
       
Let op: de vetgedrukte wijken af van de reguliere data