Projecten

Advent en Kerst

In de 4 zondagen voor Kerst wordt er voor de kindernevendienst kinderen een adventsproject opgezet. Tijdens de kindernevendienst horen zij de Bijbelverhalen over Maria en Jozef en er wordt gewerkt aan de voorbereiding voor het kinderkerstfeest op Kerstavond. Zo leven zij 4 weken lang toe naar Kerst.

 

Veertigdagentijd en Pasen

Ook in de veertigdagentijd voor Pasen wordt er in de kindernevendienst gewerkt met een project. 6 zondagen leven de kinderen toe naar het paasfeest als we de opstanding van Jezus vieren.  Op Palmzondag worden er palmpaasstokken gemaakt en traditiegetrouw worden er na de dienst op 1e Paasdag chocolade eieren gezocht.

 

Vliegende Speeldoos

In onze kerken in Velp vinden we het leuk om kinderen via theater kennis te laten maken met de verhalen van het geloof. De Vliegende Speeldoos helpt ons daarbij. Dit gezelschap bestaat sinds 1993 en speelt voorstellingen door het hele land.

De Vliegende Speeldoos heeft veel ervaring met musicals en het acteren met kinderen. Het doel van de Vliegende Speeldoos is om kinderen voor één dag te laten schitteren als echte musicalsterren en ze op speelse wijze iets mee te geven uit Gods verhaal: de Bijbel.
Het gezelschap heeft musicals op zijn naam staan zoals Daniël, David en Goliath, De Verborgen Koning en Het Geschenk. De Vliegende Speeldoos ontwikkelt om de twee jaar een nieuwe productie. 

Om de paar jaar wordt de Vliegende Speeldoos gevraagd om een voorstelling te maken met kinderen uit Velp. Meestal doen er zo’n 100 kinderen mee. Gemiddeld trekken de voorstellingen 400 bezoekers.

Het is een vol dagprogramma. Vanaf 11.00 uur, meestal op een zaterdag, starten de repetities. De medewerkers van de Vliegende Speeldoos leren de kinderen de zangpartijen, de dansen en de verschillende scenes aan. In één dag zetten zij samen een complete productie op touw!

Kinderen en vrijwilligers lunchen samen in de repetitieruimtes en oefenen ook ’s middags voor hun rol.

Decorstukken en kostuums worden razendsnel gemaakt met hulp van vrijwilligers.

Vanaf 16.00 uur schitteren de kinderen tijdens de uitvoering voor ouders, vrienden, bekenden en geïnteresseerden.

 

Via school, kerk of buurthuis krijg je een uitnodiging. 

Niet alleen op het podium, ook achter de schermen kun je meedoen met dit mooie avontuur. Veel ouders en andere vrijwilligers werken mee met begeleiding van de kinderen, decorbouw, catering, schminken en de opbouw en afbouw