Taizévieringen

Een paar keer per jaar wordt een Taizéviering in de Oude Jan gehouden, die geheel wordt ingevuld in de stijl van een gebedsviering zoals dat in Taizé gebruikelijk is. Voorafgaand worden vanaf 16.00 uur de liederen geoefend en iedereen die mee wil zingen of spelen is daarbij van harte welkom. Gezamenlijk wordt de kerk ingericht en de dienst voorbereid en rond 18.00 uur gegeten. Meer weten? Stuur een mail aan dominee Dirk Jan Brans; predikant@pknvelp.nl