Scriba

De ambtstermijn van onze scriba zal binnen niet al te lange termijn erop zitten. Reden om nu al stappen te ondernemen om een nieuwe scriba te zoeken.
De scriba:
-is de spin in het web van de organisatie van de kerkelijke gemeente. De scriba zorgt voor ledenadministratie, heeft overzicht over de bijeenkomsten op kerkelijk gebied, verzorgt de nieuwsbrieven, pr naar buiten toe en delegeert zo veel als mogelijk
-regelt de preekbeurten, onderhoudt contact met de predikanten, stelt de wekelijkse afkondigingen samen
-is het contact naar buiten toe. Contact met landelijke kerk, classis, ring, regio gemeenten
-is lid van de kerkenraad en moderamen. Verder is de srciba lid van een of meer taakgroepen.

De scriba dient:
-goed met de computer om te kunnen gaan (excel, word e.d.)
-over goede communicatieve eigenschappen te beschikken
-haar/zijn inbreng te leveren bij beleidskwesties.

In onze organisatie heeft de kerkenraad bepaalde dagelijkse taken aan het moderamen gelaten om deze te regelen. Hierdoor is het moderamen vaak een soort dagelijks bestuur.

Deze taken van de scriba kunnen goed worden opgedeeld onder meerdere personen.
Gelukkig zijn er een paar mensen gevonden die de scriba ondersteunen. ook zal de huidige scriba zorgen voor een goede inwerkperiode.
Maar bepaalde zaken kunnen alleen door de ambtsdrager scriba worden gedaan.

Spreekt deze functie je aan en wil je meer weten? Neem dan contact op met de voorzitter van de kerkenraad ( vz.kerkenraad@pknvelp.nl ) of scriba (scriba@pknvelp.nl)